luni, 27 ianuarie 2014

100 de întrebări și 100 de răspunsuri despre ecumenism/28

Poate un catolic să se căsătorească într-o altă
Biserică?


Un catolic poate să se căsătorească în orice Biserică sau comunitate eclezială. Nici o Biserică nu crează vreo dificultate în a încheia legătura căsătoriei cu o persoană dintr-o altă Biserică. Este clar că sacramentul căsătoriei nu poate fi încheiat în mod automat, fără pregătire. Deoarece este ceva atât de mare, atât de mare câtă este iubirea dintre două persoane, el cere o pregătire adecvată și îndeplinirea acelor proceduri administrative care însoțesc orice căsătorie, chiar dacă mirii aparțin aceleiași Biserici. Atât partea catolică, cât și cea necatolică, trebuie să obțină permisiunea propriilor păstori pentru a încheia căsătoria într-o altă Biserică. Codul de Drept Canonic (cann. 1124-1127) și Directoriul pentru aplicarea principiilor și a normelor asupra ecumenismului (nr. 143-160), ilustrează procedura detaliată de urmat în cazurile de acest tip. Aceste norme fac cunoscute și exigențele Bisericii Catolice față de proprii credincioși care se căsătoresc într-o altă Biserică creștină. Și celelalte Biserici pun determinate condiții care trebuie îndeplinite înainte de încheierea căsătoriei cu o persoană aparținând unei alte Biserici.
Solicitudinea fiecărei Biserici este să facă astfel ca viitorii soți, uniți de iubire reciprocă, să facă tot posibilul să cunoască în profunzime ideile religioase ale celeilalte părți și învățătura și practica religioasă a Bisericii sau a comunității ecleziale căreia îi aparține consoarta. Miniștri ambelor Biserici cărora le aparțin viitorii miri trebuie să-i ghideze în cunoașterea reciprocă a bogăției spirituale ale Bisericilor lor, încurajându-i la rugăciunea comună, la citirea Sf. Scripturi și la dialogul pe teme de viață spirituală. 
Bisericile creștine văd în căsătoriile mixte o importantă ocazie pentru dezvoltarea viitoare a dialogului ecumenic. Credința și rugăciunea soților, atenția vie față de procesul de reapropiere dintre Biserici, multiplicarea gesturilor de respect față de cealaltă Biserică, eforturile de a transmite o credință comună fiilor și așa mai departe, contribuie la construirea unității vizibile a Bisericii lui Isus Cristos. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu