luni, 27 ianuarie 2014

CENTRUL DE CERCETARE ECUMENICĂ ȘI DE DIALOG INTERRELIGIOS „PAX ET UNITAS”

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et
unitas s-a născut din necesitatea imperativă a timpului nostru de cunoaştere şi aprofundare a raporturilor existente între oameni, între creştini şi între religii şi al necesităţii cunoaşterii menirii omului pe acest pământ, în spiritul Franciscan, al păcii, unităţii şi înţelegerii: această stare de spirit a fost definită de papa Ioan Paul al II-lea, la întâlnirea istorică a tuturor religiilor din 27 octombrie 1986, „Spiritul din Assisi”.
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman nu a rămas indiferent la această mişcare caracteristică, Bisericii, gândirii franciscane şi româneşti şi, drept urmare, în ziua de 31.03.2003, în cadrul sesiunii ordinare a Senatului Institutului, a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interrreligios Pax et unitas, care să aducă şi în ţinuturile româneşti spiritul de pace şi înţelegere al „Sărăcuţului din Assisi”.
Principiile de bază pe care se axează acest Centru sunt următoarele: împărtăşirea mesajului armoniei universale al sfântului Francisc de Assisi tuturor oamenilor de bunăvoinţă; promovarea dialogului ecumenic şi interreligios; respectarea conştiinţei religioase a tuturor membrilor; promovarea cercetării de performanţă şi a cunoaşterii tuturor manifestărilor religioase.

Activităţi şi direcţii de cercetare

Centrul de Cercetare Ecumenică şi Dialog Interreligios Pax et unitas are un caracter de cunoaştere şi promovare a legăturilor dintre toţi oamenii, în spiritul păcii, colaborării şi înţelegerii universale; de aceea, atât colectivul de cercetători, cât şi cercetătorii individuali, şi-au îndreptat atenţia către aspectele importante ale societăţi noastre româneşti şi internaţionale. În special se vor orienta către următoarele direcţii:
1) menţinerea unui climat de armonie şi înţelegere între confesiunile creştine şi religii, în spiritului sfântului Francisc de Assisi;
2) integrarea religiei în societatea actuală;
3) cunoaşterea şi aprofundarea „Spiritului din Assisi” în România;
4) desfăşurarea de activităţi pastorale ecumenice şi interreligioase;
5) susţinerea de întâlniri, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, referate, recenzii cu specific ecumenic şi interreligios;
6) studii aprofundate asupra temelor actuale ale societăţii româneşti şi internaţionale;
6) orice manifestare care ajută la dezvoltarea cunoaşterii şi aproprierii dintre oamenii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu